Frykter skattekaos for pensjonister i utlandet

Forslaget om å innføre kildeskatt kan føre til at pensjonister bosatt i Spania må betale skatt til Norge.

Spaniaavisen

Publisert 19. februar 2009 16:16

TORREVIEJA

Oppdatert: 17:36
Saken skal til behandling i Stortinget om kort tid. Opposisjonen mener forslaget er dårlig gjennomarbeidet , og at det bør sendes tilbake til Finansdepartementet. Høyre-politikeren Svein Flåtten frykter skattekaos for norske pensjonister, melder NTB. – Risikoen for dobbeltbeskatning av et stort antall pensjonister er betydelig, mener Flåtten.

Lovendringen kan føre til at Spania-pensjonister må betale skatt til Norge. Andelen som må betale kildeskatt vil ventelig øke fra 30 til 55 prosent av pensjonistene i utlandet, anslår Nav.

Arbeiderpartiets talsperson, Marianne Aasen, mener det er få gode grunner til at en person som velger å flytte fra et land med et høyt inntekts- og kostnadsnivå skal ha skattefritak for pensjonsinntekten. Hun understreker at de fleste vil betale samme skatt som i dag og noen til og med mindre.  – Betaler en pensjonist 20 prosent skatt til Spania i dag, fører kildeskatten til at 15 prosent går til Norge mens 5 prosent går til Spania, sier hun til NTB.

Siden Spania har skatteavtale med Norge, kan pensjonister kreve å bli skattlagt etter vanlige norske skatteregler. Det kan gi lavere skatt enn kildeskatten.

Frp kaller forslaget et overgrep mot pensjonister.