Frp ønsker Ap velkommen etter til Costa Blanca

 - Som sedvanlig ligger Arbeiderpartiet fem år etter oss. Det var på tide de kom til fornuft, og etablerte seg i Spania de også, sier gjenvalgt leder av Torrevieja Frp, Olav Bratberg.

Spaniaavisen

Publisert 13. november 2008 16:31

TORREVIEJA

 Årsmøtet i Torrevieja Frp gleder seg til samarbeid med Arbeiderpartiet lokalt. Felles interesser for nordmenn i utlandet gjør det politiske landskapet annerledes på Costa Blanca enn på Stortinget.

– Våre medlemmer er trofaste mot vår politikk. Jeg ser ikke for meg noen flukt til Alfaz del Pi og Arbeiderpartiet. Selv om vi har ulike løsningsforslag, er det to ting som opptar oss alle, nemlig bevaring av de norske skolene i Spania samt eldreomsorg. Flere som trykker på herfra kan bety større gjennomslagskraft på Stortinget, mener Olav Bratberg.

Les også: Ap stifter lokallag i Spania

Han ble gjenvalgt som formann. Årsmøtet onsdag kveld samlet rundt 50 medlemmer. Styret var godt fornøyd med det. Foruten vanlige årsmøtesaker, ga de frammøtte føringer for hva styret skulle arbeide med i den kommende perioden.

– Det er fortsatt én sak som opptar medlemmene; nemlig NAV utland. Spesielt gjelder det lokalkontoret på Costa Blanca. Flere av våre medlemmer har ut fra egen erfaring lite pent å si. Nå ber vi moderpartiet i Norge ta opp saken. NAV er viktig for oss som bor her. Vi må vite hva slags service de har tenkt å tilby, sier Olav Bratberg.

Les også: Glad for å gi et partitilbud på Costa Blanca

Tilstedeværelsen av stortingsrepresentant Lodve Solholm var også et høyst velkomment innslag etter årsmøtet.
– Jeg har som prinsipp at jeg vil være tilgjengelig hele tiden. Derfor stenger jeg aldri telefonen, og derfor er det viktig å møte medlemmer også her i Spania. Jeg mener de skal lyttes til når det gjelder saker som angår utflyttede nordmenn. De har opparbeidet rettigheter som kan mistes når de flytter ut. Det er ikke rettferdig at et menneske som har betalt skatt og
avgifter gjennom et helt liv skal miste velferdsgoder selv om de velger å flytte ut av landet, mener Solholm.

– Hva tenker du om Arbeiderpartiets etablering i Spania?
– Kanskje Martin Kolberg har funnet koden? Kanskje de endelig har skjønt at det er viktig å være til stede der folk er, undrer Lodve Solholm.