Frivilligsentralen i Alfaz i trøbbel - kan bli lagt ned

Har store økonomiske problemer.

Spaniaavisen

Publisert 1. november 2011 08:47

ALFAZ

Frivilligsentralen i Alfaz del Pi står i stor fare for å legge ned sin virksomhet etter nesten to års drift. Manglende økonomisk støtte fra den norske staten og vanskeligheter med å få inn midler fra lokale sponsorer er årsaken.

Etter det Spaniaavisen erfarer har Frivilligsentralen problemer med å få inn penger til den daglige driften for tiden. Både til å betale husleie og lønn til sin ansatte daglig leder.

Risikoen for at sentralen må stenge sin virksomhet for godt er stor.

– Vi har dessverre store økonomiske problemer. Jeg tror ikke vi skylder noen penger, men vi har rett og slett vanskeligheter med å betale våre daglige utgifter. Her er det ikke snakk om store summer, men vi er avhengige av at noen hjelper oss med å få inn penger. Behovet for Frivilligsentralen er stort. Det vet vi alle som er involvert i dette, sier styremedlem Svein Carlo Bjerke til Spaniaavisen.