Forventet levealder øker i Spania

Til tross for at landet ligger på topp i forbruk av alkohol, tobakk, kokain og cannabis har spanjolene den nest høyeste levealderen i EU.

Spaniaavisen

Publisert 22. november 2013 18:28

MADRID

Forventet levetid for en spanjol er nå 82,4 år. Bare Italia med 82,7 år er bedre.

Tallene kommer fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sin rapport «Health at a Glance». 

Rapporten viser også Spania er på toppen når det gjelder forbruk av kokain, cannabis, alkohol og tobakk, men at forbruket har falt noe i løpet av de siste årene.

I vår bransjeguide finner du telefonnumre, hjemmesider og epost til nesten 60 næringsdrivende på Costa Blanca

Spania har en ti års økning i forventet levealder siden 1970. Da var den 72,4 år. Spanske kvinner lever i gjennomsnitt seks år lenger enn menn.

Lavere fruktbarhet kombinert med et lengre liv vil føre til at 36 prosent av befolkningen vil være over 65 år og 15 prosent vil være over 80 år i 2050.

OECD-rapporten konkluderer med at helsen til spanske borgere er god målt i forhold til forventet levealder og barnedødelighet.