Førtidspensjonister i Spania mister helsetilbud

Myndighetene i Valencia setter en stopper for behandling av utenlandske førtidspensjonister. Disse må heretter ha privat helseforsikring for å få nødvendig legehjelp.

Spaniaavisen

Publisert 9. september 2008 07:51

COSTA BLANCA

Blant de 3000 førtidspensjonistene dette rammer, kommer 1600 fra Storbritannia. AFP-pensjonister fra Norge som fortsatt er medlemmer i folketrygden blir ikke rammet av den nye ordningen. Det vil si hvis de oppholder seg i Spania under seks måneder i året.

Kostnadene er årsaken til at helsemyndighetene i Valencia nå stenger døra for førtidspensjonistene. Mange har kroniske sykdommer som trenger hyppig legetilsyn. Alderpensjonister og uføretrygdede vil fortsatt kunne få

helsetilbud. Myndighetene får refundert utgiftene fra pensjonistenes hjemland. Det samme gjelder turister som oppholder seg her med europeisk helsetrygdekort.

Både Partido Popular og PSOP gikk inn for å stoppe ordningen. Tilfredsstillende helsetilbudet for de øvrige pasientgruppene var viktig for politikerne i denne saken.

Selv om vedtaket i første omgang gjelder Valencia-regionen, kan andre regioner i Spania komme til å innføre samme bestemmelser.