Fornyingen av Alteas kystlinje går etter planen

Grunnarbeidene som startet tidlig i januar i området av munningen av Algar elven har nå nådd nærheten av Plaza de Europa.

Spaniaavisen

Publisert 4. mars 2014 10:34

ALTEA

Før arbeidene startet møtte ordføreren i Altea, Miguel Ortiz, teknisk etat for å sikre best mulig kommunikasjon mellom kommunen og byens innbyggerne som berøres av arbeidet og selskapet CYES som er valgt til å gjennomføre prosjektet. 

CYES har nylig åpnet et kontor i gaten Gabriel Miró 4 i sentrum av Altea for å håndtere spørsmål fra publikum og eventuelle klager eller henvendelser fra naboer.

Det har til nå vært holdt flere møter med kommunale teknikere og eiendomsforvaltere av bygninger i gaten Clot Mingot, som ligger tett ved området hvor arbeidene foregår, angående endring avløp og vannuttak.

Vil du ha oversikt over det som skjer i Altea? Den får du her

Prosjektet omfatter forlengelse av strandpromenaden fra Plaza de Europa til Algar-elven, rydding av grus og stein langs promenaden, oppgradering og utbedring av moloen og bygging av et nytt lekeområde. 

Selskapet CYES som er valgt til å gjennomføre prosjektet og har fått tildelt et samlet beløp på 4,4 millioner euro med bistand av midler fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF). Prosjektet har en ferdigstillelse på to år, og har blitt ledet av det politiske partiet PP i mer enn et tiår. 

Oppgraderingen av kystlinjen i Altea som benyttes mye som turområde, vil bety mye for Alteas innbyggere og tilreisende.