Foreslår redusert skatt for alderspensjonister

I Statsbudsjettet.

Terje Aspdahl

Publisert 8. oktober 2014 14:48

COSTA BLANCA/OSLO

– Pensjonistforbundet er glade for å se at statsbudsjett er med å løfte privatøkonomien til mange alderspensjonister. Pensjonistene som gruppe får nå ta del i de skatteletter som gis, og den negative utviklingen vi har sett på dette området med Stoltenberg-regjering, virker nå snudd, skriver forbundet.

Pensjonistforbundet mener det er positivt at satsen i minstefradraget for pensjon økes fra 27 til 29 prosent. Det betyr skattelette for mange pensjonister med lav inntekt og lav formue, og er en sak Pensjonistforbundet har kjempet for i lang tid.

Begeistringen er ikke like stor for den nye uføretrygden. Fra 2015 inntrer ny uføretrygd med beskatning av uføretrygden som lønnsinntekt.

For de som mottar uførepensjon ved overgangen til nye regler, skal uførepensjonen automatisk omregnes til den nye uføretrygden. For å tilpasse utbetalingen til den økte skatten, økes størrelsen på uføretrygden før skatt. Alle som mottar full uførepensjon, og kun har standardfradrag, får en ytelse etter skatt på samme nivå som dagens. For andre vil nettoinntekten endres avhengig av personlig skattesituasjon.

– Vi mener det er svært urimelig at regjeringen ikke ser til at alle nåværende uføre minst sitter igjen med samme beløp etter skatt. Dette er dessverre vedtatt i stortinget, og vi har tidligere påpekt det urimelige ved dette, uttaler Pensjonistforbundet.