Foreslår bompenger på alle spanske motorveier

Mener utlendinger bør bidra til vedlikehold siden de ikke betaler skatt.

Spaniaavisen

Publisert 15. oktober 2013 14:58

MADRID

Bompengeselskapene for motorveier i Spania (ASETA) mener at alle motorveiene bør ha bompengeavgift. Det kan gi inntil 10 milliarder euro ekstra  i året til den spanske statskassen.

Selskapene sier at det før eller siden blir uøkonomisk for staten å fortsette å betale for veldikehold av motorveier med offentlige midler. 

Avhengig av type toll, enten langs deler av motorveiene, på visse tider av døgnet eller for visse typer kjøretøy, ville staten ha tjent alt fra 1,7 milliarder til 10 milliarder ekstra euro i året, fastslår ASETA. 


Med flere bomveier vil utlendinger som nå ikke betaler skatt for å opprettholde Spanias veier, medvirke til å holde motorveiene i stand til å fortsette å kjøre på dem.

Bompengeselskaper har rapportert at fortjenesten det siste året har stupt på grunn av prisøkninger. Flere og flere sjåfører velger å ta mindre veier for å spare penger på veiavgifter.