Forbyr kors og andre religiøse symboler

Ny lov om religionsfrihet skal gjøre Spania fritt for religiøse symboler.

Spaniaavisen

Publisert 13. juni 2010 07:32

MADRID

Eneste unntakene for kors, krusifikser og andre religiøse symboler er der de har historisk, kunstnerisk, arkitektonisk eller kulturell verdi. Og på private institusjoner. I alle andre offentlige rom vil religiøse symboler forbys.

Dette gjelder i første omgang på skoler og sykehus. I tillegg skal alle statlige gravferder bli sivile seremonier med mindre familiemedlemmer har andre ønsker.

Regjeringen har derimot ikke ennå bestemt seg om hvordan de skal behandle det islamske hodeplagget (burka). Et hodeplagg som allerede er forbudt i alle offentlige bygg i Cataluna.