Flyplassansatte demonstrerte

Krever jobbgaranti - vil opprettholde San Javier-flyplassen.

Spaniaavisen

Publisert 24. oktober 2013 10:07

SAN JAVIER

Arbeidstakere på flyplassen San Javier i Murcia er opptatt av å opprettholde en lønnsom drift av flyplassen på tross av utfordringer rundt åpningen av den nye flyplassen Corvera.

Forleden demonstrerte arbeiderne. Fagforeningene UGT og CCOO krever garanti for jobbene til sine medlemmer, og generalsekretærene i de tre foreningene var på plass for å støtte opp om kravene fra sine medlemmer.

På møtet som ble holdt troppet 150 arbeidere opp. Kontrakter og støtteordninger for medlemmene ble diskutert fordi det er usikkerhet omkring arbeidsforholdene og videre arbeid for de 500 ansatte.

Fagforeningene er bekymret arbeidsplassene sine og det ble under møtet enighet om å be om et møte med presidenten i la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, for å kreve at sysselsetting og rettigheter opprettholdes for dagens arbeidstakere. Og da uavhengig av utfordringene med åpningen av den nye Corvera-flyplassen.

Fagforeningene mener ledelsen må forplikte seg til å opprettholde aktiviteten på den nåværende flyplassen å sikre en økonomisk og sosialt lønnsom infrastruktur på tross av utfordringene i forbindelse med åpningen av den nye flyplassen Corvera International Airport i Murcia.