Flygelederne streiker trolig fra 22. august

Luftfartsmyndighetene nekter å forhandle før flygelederne avblåser streiketrusselen.

Spaniaavisen

Publisert 7. august 2010 16:12

COSTA BLANCA

AENA ønsker ikke å møte fagforeningslederne i USCA før de dropper planene om å streike.

Med det utgangspunktet tyder mye på at det kan bli streik blant flygelederne. I så fall peker 22. august seg ut som en dato hvor trafikken til og fra spanske flyplasser kan bli rammet.

Gjør fagforeningen alvor av planene går det mot tre dagers streik fra søndag 22. august.

AENA krever at flygelederne justerer sitt lønnskrav. 

Statssekretær Concepción Gutiérrez  mener flygeledernes nei til et lønnstilbud på 200.000 euro – 1,6 millioner kroner – i året er en "fornærmelse mot det spanske folket".