Flygeledere jobber 17 timer i strekk

Flysikkerheten kan være i fare på denne spanske flyplassen.

Spaniaavisen

Publisert 23. juni 2010 12:56

MALAGA

Flygelederne ved flyplassen i Málaga klager på arbeidsforholdene – og med rette kan det se ut som.

I følge El Mundo jobber flere 17 timer lange skift. Dermed overskrider de AENAs egne regler med en maksgrense på 12 timers vakter. I tillegg får ikke flygelederne nok hvile mellom skiftene. Kravet er 12 timer, realitetene for enkelte er bare syv timer.

På toppen ser det ut som arbeidstiden på 200 timer i måneden blir overskredet. Flygelederne hevder de jobber 223 timer i måneden.

Arbeidspresset blir sett på som et helseproblem for de ansatte, og kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.