Flere utlendinger i Alicante

Høyest andel utlendinger i forhold til befolkningen i hele Spania.

Spaniaavisen

Publisert 1. juli 2009 14:16

ALICANTE

Årsrapporten til Fundación CeiMigra konkluderer med at Alicante-regionen har utenlandske innbyggere fra mer enn 18 europeiske land. Inkludert er Storbritannia, Bulgaria, Danmark, Estonia, Kypros, Portugal og Polen. Øvrige skandianviske land er ikke nevnt, men det bor jo også en del nordmenn, svensker og finner her.

Dokumentet, ”Migraciones y desarrollo” er utarbeidet i samarbeid med Bancaja. Det viser at Alicante er den provinsen med høyest andel immigranter sammenlignet med den totale befolkningen i Spania. Utlendingene utgjør 24 prosent av befolkningen.

Antall utenlandske innbyggere har økt med 87 prosent siden 2003, og hele 287 prosent siden 2000.

Av utlendingene kommer 48 prosent fra EU. De fleste av de øvrige 52 prosentene kommer fra andre deler av verden, som for eksempel Sør-Amerika.