Flere sykler og lavere hastighet i Torrevieja

Målet er å øke trafikksikkerheten og redusere antall ulykker.

Spaniaavisen

Publisert 26. september 2014 08:30

TORREVIEJA

Nytt regeverk trer i kraft i 2015 med mål om å øke trafikksikkerheten og redusere ulykker i bysentra i Torrevieja.

Dette ble offentliggjort under en trafikksikkerhetskonferanse i Torrevieja med ledere og representanter fra regjeringen og kommunen tilstede. 

Konferansen samlet over 400 mennesker innen industri- og utdanningsektoren, politietaten og helsevesenet som utvekslet erfaringer og kunnskap og diskuterte felles prosjekter finansiert gjennom tilskudd og subsidier fra EU. 

I sin tale understreket Luis Aguilera, visegeneralsekretær i el Interior, at de generelle trafikkreglene krever "dypere reformer" og at det nye regelverket er ventet å tre i kraft i begynnelsen av 2015.

Fartsgrensen på veier i sentrum reduseres da til 30 kilometer i timen med maksimalt ett kjørefelt i hver retning og 20 kilometer i timen i gåsonene. Veier som har mer enn ett kjørefelt i hver retning vil få en fartgrense på 50 kilometer i timen.

Denne endringen er under behandling i Consejo de Estado og har som mål å redusere antall ulykker i bysentra hvor seks av ti dødsulykker skjer.

Det nye regelverket fremmer også økt bruk av sykkel. Dette for å minske biltrafikken i sentrumsområdene som sammen med lavere hastighet også reduserer CO2-utslippene.