Finansministeren nekter å utsette kildeskatt-fristen

Finansminister Sigbjørn Johnsen ser ingen grunn til at norske pensjonister i Spania skal få bedre tid til skaffe seg papirene de trenger for å unngå kildeskatten.

Spaniaavisen

Publisert 25. november 2009 18:09

COSTA BLANCA/OSLO

 I onsdagens spørretime var den nye finansministeren klinkende klar på at alle må søke fritak fra kildeskatten innen 1. januar 2010. Ellers blir de skatteliknet til Norge.

”På bakgrunn av all informasjon som er gitt fra departementet i forbindelse med innføringen av kildeskatt på pensjoner er det vanskelig å forstå at det skal komme overraskende på noen at en må dokumentere hvor en er bosatt for å slippe kildeskatt på pensjonsutbetalinger fra 2010”, skriver Sigbjørn Johnsen i svaret til Frps Christian Tybring-Gjedde.

Les også: – Trekk brevet tilbake og beklag det hele

Oppfatningen er at pensjonistene burde ha funnet informasjonen om kildeskatten på hjemmesiden til Finansdepartementet. Det reagerer Skattebetalerforeningen på.

– Skatteetaten har visst om dette lenge, og jeg synes det er merkelig at informasjonen kommer så sent at pensjonistene får tidsproblemer. Denne informasjonen burde de ha fått mye tidligere, sier Jon Stordrange, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen ifølge Skattebetaleren.

Les også: – Norge forsøker å snikinnføre kildeskatten

I sitt svar skriver finansministeren videre:

”Jeg kan vanskelig se at det innebærer noen urimelig byrde at de som er skattemessig emigrert, må framvise bostedsbekreftelse for å slippe kildeskatten på pensjoner. Klare og formålstjenlige dokumentasjonskrav sikrer at det er de som er berettiget til fritak, som får det.”

Norske pensjonister bosatt i Spania fikk for en uke siden brev i sin postkasse fra Skatteetaten om at de måtte fremlegge et bevis fra spanske skattemyndigheter på at de betaler skatt til- og er bosatt i Spania. Dette må sendes til Skatteetaten innen 1. januar 2010. I dette skrivet fikk også pensjonistene beskjed om at de måtte fremskaffe Certificate of Residence hos skattemyndighetene. Et bevis man får bare hos nasjonalpolitiet. Man skal ha et Certificate of Tax and Residence. Denne feilen gjentar finansministeren i svaret sitt fra Stortinget i går.

Les også: Beklager kort frist for Spania-pensjonistene

– Regjeringen velger å trumfe igjennom kildeskatten, også på pensjonister
bosatt i Spania – til tross for tidligere forsikringer om at den bilaterale
skatteavtalen med Spania ikke hjemlet kildeskatt, og først måtte
reforhandles. Min påstand er at regjeringen bevisst har ført norske
pensjonister bosatt i Spania bak lyset. På grunn av at de forsto at dette
ville føre redusert oppslutning for de rød-grønne blant nordmenn flest i
utlandet, sier Christian Tybring-Gjedde til Vikingposten.

Han mener Skatteetaten også burde utvide fristen på å søke om fritak til 1. juli 2010.

– Skatteetaten bør redegjøre i et nytt brev for den inngåtte skatteavtalen mellom Spania og Norge, og forklare hvilke eventuelle konsekvenser denne har
for nordmenn bosatt i landet. I samme brev burde de også i detalj beskrive hvilke dokumenter som kreves og hvor man kan fremskaffe disse, sier Christian Tybring-Gjedde.

► Hele saken kan du lese i dagens utgave av Vikingposten. Den kan du gratis laste ned her fra klokken 15.00.