Arkivet

Finanskrisen stopper toget


ALICANTE

AVE-togene skal i framtiden være en undergrunnsbane på vei inn mot stasjonen i Alicante, men det finnes ikke penger til å realisere prosjektet.

Salg av landområder skulle finansiere deler av utbyggingen til 600 millioner euro. Men tomtesalget har gått tregt og bankene vegrer seg for å gi lån i påvente av salget, skriver Informacíon. Dermed er hele prosjektet truet.

I Málaga har arbeidene med det nye havneområdet stått stille i tre uker. Utbyggeren Tiferca har fått økonomiske problemer som følge av finansuroen. Utbyggingen av havna i Málaga skal være ferdig til våren og kommunen vurderer nå om andre skal ta over prosjektet.

Les mer om:

Reise