Fartsgrensene i byer reduseres til 30 km/t

Gjelder alle gater der man har kun en kjørebane i hver retning.

Spaniaavisen

Publisert 6. mars 2011 08:19

MADRID

Trafikkmyndighetene i Spania (DGT) har besluttet at fartsgrensene i landsbyer og byer der man kun har en kjørebane i hver retning, eller i enveiskjørte gater, skal nå være 30 km/t. Dette gjøres for å redusere antall omkomne i trafikken. Tidligere var fartsgrensene i byer 50 km/t.

DGT sier at sjansen for å overleve en påkjørsel eller møteulykke i 70 km/t er så å si lik null. I 50 km/t er derimot sjansen til å overleve en slik ulykke 50 prosent, mens hvis farten kun er 30 km/t er sjansene for å overleve hele 95 prosent.

I 2009 døde 286 fotgjengere i den spanske trafikken. 46 prosent av disse i landsbyer og byer.