Får pengesekk fra EU

Spania tildelt 337 millioner euro.

Spaniaavisen

Publisert 22. mars 2009 15:52

MADRID

Spania får rundt tre milliarder kroner til infrastrukturprosjekter innen energi. Avgjørelsen blir godt mottatt fordi den vil skape mange arbeidsplasser. Regjeringen etterspør enda mer midler til å bekjempe den enorme arbeidsledigheten i Spania. Statsminister Zapatero ber de øvrige medlemslandene i EU til å prioritere arbeidsmarkedspolitikk for å hindre sosial dumping.

Den spanske arbeidsministeren Celestino Corbacho samt representanter fra de største fagforeningene, gjorde det klart at deres målsetting var å benytte seg av forhandlinger for å opprettholde stillinger, i stedet for å gå til konfrontasjon og iverksette generalstreik, slik de franske fagforeningene har gjort.

Spania klarte å sikre seg 82,5 millioner euro mer enn det som først var avsatt til infrastrukturprosjektene. Pengene vil bli brukt på elektriske forbindelser til Frankrike, et karbonutvinningsprosjekt i Compostilla (León), samt et gassprosjekt mellom Europa og Afrika. Sistnevnte har tidligere ikke blitt tilgodesett med EU-midler.

Spanias EU-sekretær, Diego López Garrido, understreker betydningen av denne nye avtalen i kampen mot den økonomiske krisen. Viktigst er at jobber blir skapt både i 2009 og 2010 etter hvert som prosjektene settes ut i livet.