Får penger til utbedre veier i Altea

Altea kommune prioriterer oppgradering av trafikkerte veier.

Spaniaavisen

Publisert 5. juni 2014 08:43

ALTEA

Takket være tilskudd fra La Diputación de Alicante til Altea kommune på 28.000 euro kan veier i området nå utbedres. 50 prosent av tilskuddet skal benyttes til å asfaltere adkomstveien til Santa Barbara som er budsjettert til vel 56.000 euro. Kommunen dekker resten av kostnadene.

Veien til Santa Barbara har en mye trafikk. Her ligger eremittkirken som blir besøkt av mange innbyggere og turister spesielt i forbindelse med festivaler og høytider. Veien gir også tilgang til sentrum og benyttes mye av beboere i området.

Arbeidene som vil begynner i de kommende månedene inkluderer rydding av veikanter, planering, utjevning og asfaltering av veien.