Får midler til helsestasjon for norske ungdommer

Sjømannskirkene i Alicante og Torrevieja går nye veier. Nå starter de helsestasjon for alle norske ungdommer på Costa Blanca.

Spaniaavisen

Publisert 3. september 2008 17:38

QUESADA

Prosjektet blir finansiert gjennom årets innsamlingsaksjon på NRK 19. oktober. Det er Blå Kors som står bak årets innsamlingsaksjon, og de har raust spurt om Sjømannskirken har prosjekter de kan støtte med noen av de innsamlede midlene.

– Vi har egentlig drevet helsestasjon her i Torrevieja området siden oktober 2007. En veldig mobil stasjon. Den har bestått av meg og lege Herulf Torset. Vi har ikke hatt lokaler, men operert ut fra Den norske skole Rojales og legekontoret til Herulf Torset. Tilbudet slo vel ikke an umiddelbart da vi startet, men etter et halvt år hadde vi femdoblet antall henvendelser. Nå ønsker vi å få egne lokaler her i Torrevieja, og vi ønsker å starte liknende tilbud i Alfaz del Pi området, forteller Grete M. Peralta til Vikingposten.

Hun er ansatt som familieterapeut i Sjømannskirkene i både Alicante og Torrevieja. Peralta har jobbet for Sjømannskirken i Spania i tre år. Nå ønsker hun å utvide tilbudet, og satse mer mot ungdom fra 7. klasse og ut videregående skole. Det bor cirka 23.000 nordmenn på Costa Blanca, så Peralta har mye å henge fingrene i.

– Jeg har i praksis aldri fri. Derfor er det nødvendig med enda en familieterapeut. Noen som kan avlaste meg. Vi kan for eksempel ha vakt annenhver uke. Jeg var så glad da jeg fikk muligheten til å samarbeide med
lege Herulf Torset om prosjektet. Vi jobber med akkurat de samme problemene som helsestasjoner møter hjemme i Norge, og der har de som kjent store fagmiljø å støtte seg til i de fleste saker. Her nede må vi løse alt selv, sier Peralta.

Da Peralta kom til ledelsen i Sjømannskirken med ideen om å starte en helsestasjon på Costa Blanca i fjor høst, tente de umiddelbart på prosjektet. Peralta fikk grønt lys til å leie inn lege Herulf Torset etter
behov.

– Prosjektet går seg til etter hvert. Vi er pionerer på dette med helsestasjon for nordmenn utenfor Norges grenser. I løpet av den korte tiden vi har holdt på med helsestasjonen har vi jobbet med mange forskjellige
problemer blant ungdommen her nede. Rus (både egen, venners og foreldres), svangerskap, prevensjon, kjønnssykdommer, hudproblemer ,psykiatri, selvskading og spiseforstyrrelser er noe vi møter på blant ungdommene, sier Herulf Torset.

Med midler fra TV-aksjonen kommer nå Sjømannskirken til å skaffe seg lokaler både nord (Alfaz) og sør
(Torrevieja) på Costa Blanca.

– Fra 7. klasse kan ungdommen komme alene til oss uten at foreldrene vet om det. Når vi nå både formaliserer og utvider tilbudet er dette for å jobbe langt mer forebyggende. Vi ønsker å komme inn i familier med hjelpetiltak på et mye tidligere tidspunkt enn vi har gjort frem til nå. Jeg har daglig kontakt med familier som ønsker ressurspersoner å tenke høyt i sammen med. Ofte er det rusrelaterte problemstillinger, sorg og ulykkelige barn/ungdom jeg møter. Hvor ofte er det barna som vil flytte til Spania? Mange blir revet opp fra venner og familie i Norge, og opplever en krise ved å bo i utlandet. Barn og ungdom, som for eksempel opplever rusproblemer hos foreldre, har det vanskeligere enn hjemme i Norge. Her har de ofte ikke noe
kontaktnett rundt seg, eller offentlige kontorer å gå til, forteller
Peralta.

Prosjektet er kostnadsberegnet til cirka fem millioner kroner over fem år. Etter disse årene skal helsestasjonene stå på egne bein.