Færre utlendinger velger Valencia-regionen

...men fortsatt er 17 prosent av befolkningen ikke spanjoler.

Spaniaavisen

Publisert 8. juni 2009 07:37

VALENCIA

Det bor for tiden fem millioner registrerte innbyggere i Valencia. og regionen opplevde den fjerde største befolkningsveksten i hele Spania i fjor.

Av disse fem millionene er 17 prosent utlendinger. Romania, Storbritannia og Tyskland er sterkest representert. Valencia er også den nest største regionen med høyest andel av utenlandske innbyggere.

Til tross for disse tallene, har antall utlendinger i regionen gått kraftig tilbake i den siste tiden. Bare 300.000 utlendinger er registrert her nå, sammenlignet med mellom 600.000 og 750.000 tidligere år.

Spanias totale befolkning teller nå 47 millioner mennesker. Kjønnsfordelingen er veldig jevn. Dette gjelder både spanjoler og utlendinger.

Den største gruppen utlendinger kommer fra andre EU-land. Hele 40,5 prosent av den totale gruppen kommer herfra. Cataluña, Andalucía og Comunidad de Madrid hadde størst vekst av utenlandske innbyggere i fjor.