Færre bøter med lavere fartsgrense video

110 km/t på motorveiene i Spania har ført til tryggere trafikk.

Spaniaavisen

Publisert 7. april 2011 17:07

MADRID

Ferske tall fra trafikkmyndighetene viser at politiet har utstedt 47 prosent færre bøter den første måneden man har hatt 110 km/t som fartsgrense på landets motorveier. Sjåførene har rett og slett senket farten i frykt for å få store bøter.

Men myndighetene har ikke bare oppnådd lavere fart på motorveiene. Det er også blitt langt færre ulykker. Den nye fartsgrensen skulle vare til 30. juni, og den ble innført for å få spanjoler og andre som ferdes i trafikken til å spare drivstoff.

Myndighetene sier de ikke har planer om å forlenge fartsgrensereduksjonen, men de positive tallene fra både antall bøter og ikke minst ulykker, kan få dem til å revurdere dette.

Se video under