EU-endringer får følger for norske pensjonister i Spania

Innført 1. juni.

Spaniaavisen

Publisert 2. juni 2012 12:36

COSTA BLANCA

1. juni 2012 ble det innført et nytt EU-regelverk som får konsekvenser for helserettighetene til blant annet norske pensjonister bosatt i EØS-området eller Sveits, og grensearbeidere. For de fleste av oss medfører de nye reglene kun små endringer.

– En av de viktigste endringene er at norske pensjonister bosatt i EØS-området, for eksempel i Spania – og som har blankett E121 fra Norge – nå skal bestille Europeisk helsetrygdkort fra Norge. Fram til nå har bostedslandet, for eksempel Spania utstedt kortet, forteller Jan Mathisen, direktør i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

EØS-avtalens trygdebestemmelser tar sikte på å koordinere trygdeytelser i EØS-området. Reglene sier blant annet noe om hvilke helsetjenester du kan få dekket i et annet EØS-land eller Sveits, og hvilket land som har ansvar for å dekke utgiftene.

Nye boliger på plass i vår boligportal. Finn din Spania-bolig her

Reglene gjelder innenfor alle land som er tilsluttet EØS-avtalen, og i tillegg Sveits. Hele EU, samt Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, er derfor omfattet av reglene.

Er du pensjonist bosatt i et annet EØS-land, og har blankett E121fra Norge, skal du nå få utstedt Europeisk helsetrygdkort (EHIC) fra Norge. Når du er på ferie, eller oppholder deg midlertidig i et annet land enn der du bor, kan du bruke Europeisk helsetrygdkort.

Dette betyr også at du kan bruke helsetrygdkortet i Norge. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendige helsetjenester på samme vilkår som innbyggerne i landet du oppholder deg i. Du har fortsatt ikke rett til å få dekket planlagt behandling fra Norge eller ha fastlege i Norge.

Pensjonister bosatt i Spania med E121 fra Norge kan allerede nå bestille Europeisk helsetrygdkort fra Norge. Dette kan enkelt gjøres på www.helfo.no eller ved å ringe 00 47 33 51 22 80.

Inntil de nye kortene er klare, vil du få tilsendt en midlertidig attest fra HELFO som er gyldig fra 1. juni 2012. Det nye helsetrygdkortet vil bli ettersendt innen utgangen av året, til den adressen du står oppført med i norsk folkeregister. Det er derfor viktig at du melder din utenlandske adresse til norsk folkeregister, opplyser Helfo.