Etterforsker gigantisk svart vannmarked

Miljøministeren slår ned på det illegale vannmarkedet som blant annet forsyner golfbaner med vann.

Spaniaavisen

Publisert 13. desember 2008 10:46

MADRID

I følge en rapport har den spanske miljøministeren avdekket mer enn en halv million illegale brønner over hele landet. Disse distribuerer vann til jordbruk, gartneri og golfbaner i en størrelsesorden som kunne ha forsynt 56 millioner mennesker.

Regjeringsadvokaten, som åpnet etterforskningen allerede i 2006, antar at store, kriminelle organisasjoner er involvert.

Francisco del Amor, formann i foreningen som kjemper for vannrettigheter for store landeiere i Murcia, innrømmer i rapporten at vann er tappet ulovlig til jordbruksformål.
– Det finnes illegale brønner overalt. Det er simpelthen ikke nok tilgjengelig vann. Folk er i stand til å gjøre hva som helst i en sånn situasjon. Hvis det var tilstrekkelig vanntilførsel, ville den ulovlige tappingen opphøre over natten, mener Amor.