Arkivet

ESA ber Norge endre innreise-begrensningene


COSTA BLANCA

ESA, som kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen, har konkludert med at Norges nåværende innreisebegrensninger ikke er i samsvar med EØS-reglene om retten til fri bevegelse.

Innenfor dagens regelverk har EØS-land muligheten til å begrense bevegelsesfriheten til EØS-borgere i arbeidet med å stoppe covid-19 pandemien. Slike begrensninger kan derimot ikke gå utover det som er nødvendig, de må være konsekvente og de kan ikke være diskriminerende. Nå åpner ESA formell sak mot Norge.

ESA har i løpet av de siste månedene notert seg at et betydelig antall mennesker har blitt negativt påvirket av de norske innreisebegrensningene. Dette inkludere folk som har blitt hindret tilgang til egne hjem, blokkert fra å ta nye jobber eller returnere til eksisterende arbeidsplass, eller hindret i å møte partnere og familiemedlemmer.

- Vi ser positivt på tiltakene norske myndigheter nylig har iverksatt for å tilpasse innreiserestriksjonene til de juridiske kravene til proporsjonalitet og rettferdighet som EØS-avtalen innebærer. Vi håper å se ytterligere fremgang i forhold til vedtatte tiltak, sier ESA-president Bente Angell-Hansen i en pressemelding.

Les mer om:

Reise