Erklærer Alfaz del Pi som «utkastelsesfri sone»

Politikerne i kommunen ber Valancia-regjeringen om å finne løsninger.

Spaniaavisen

Publisert 30. juni 2014 06:03

ALFAZ DEL PI

Alle politiske partier inkludert PP støtter forslaget. De ber Valencia- regjeringen stanse utkastelser av familier som ikke har råd til å betale sine boutgifter.

Kommunestyret i Alfaz del Pi sier dette haster og ber regjeringen om å gripe tidligere inn i prosessen for å unngå utkastelser.

Et nytt lovforslag vil bli fremmet som blant annet gir vanskeligstilte muligheten til å inngå en leieavtale for tre år med mulighet for senere kjøp. Avtalen skal da tegnes mellom banken, huseier og regjeringen.