Er boligen din i Spania hemmelig?

Skatteetaten i Norge har i år intensivert jakten på skjulte formuer i utlandet. De som frivillig melder inn sine eiendeler unngår tilleggsskatt. 

Spaniaavisen

Publisert 28. november 2010 09:23

COSTA BLANCA

Klappjakten på norske formuer i utlandet er en kronglete oppgave for Skatteetaten. Skattedirektør Svein Kristensen anslår at nordmenn kan ha gjemt bort 200 milliarder kroner i utlandet. Dette er penger som ikke skattelegges i Norge. Kristensen og hans hjelpere er nå på sporet ved at registre fra skattemyndigheter i flere land sammenstilles.

I 2006 eide nordmenn 65.000 boliger i utlandet. Bare vel 20.000 ble oppført i selvangivelsen. I 2009 var antallet økt til 90.000 husstander. Hvor mange som har oppgitt dette til skattemyndighetene har det ikke lykkes Vikingposten BOLIG å få oversikt over.

Les også: Slik selger du boligen din i Spania

– Det er lovfestet at eiendom eller annen formue i utlandet skal oppgis i norsk selvangivelse. Ligningsverdien fastsettes for disse boligene på samme måte som i Norge. Utgangspunktet er salgsverdien i området der boligen ligger. De nye reglene som gjelder for fastsettelse av ligningsverdi i Norge gjelder ikke for eiendommer i Spania, men de kan få en indirekte betydning for eiendommer som får fastsatt ligningsverdi fra 2010, fordi nivået en sammenligner med blir høyere.

– På samme måte som verdien av boligen skal oppgis, kan man også trekke fra utgifter til lån og andre ting. Gjeldsrenter i utenlandsk bank kan trekkes fra i sin helhet, sier skatterådgiver Kjell Magne Ryland i Skattebetalerforeningen.

Han minner også om at leieinntekter skal oppgis, også til Norge. Overstiger leieinntektene 10.000 kroner, skattelegges 85 prosent av det overskytende beløpet med 28 prosent.

Her finner du boliger til salgs

– Dersom boligen leies ut, er leieinntektene skattepliktige både i Norge og Spania. Skjema RF-1147 må fylles ut og legges ved norsk selvangivelse. For å unngå dobbelt beskatning trekkes dette i fra i Norge. Det samme gjelder ved salg av fritidsbolig. Ved salg av fritidsbolig i utlandet kan man få skattefritak på gevinsten hvis man har eid og brukt eiendommen i fem år eller mer. Oppfylles ikke vilkårene om botid for eksempel, vil en eventuell gevinst være skattepliktig.

Han advarer nordmenn mot å la være å oppgi verdiene sine i utlandet. Blir noen avslørt kan Skatteetaten gå ti år tilbake i tid. Besitter man en positiv formue, blir det beregnet formueskatt av dette. Straffen kan bli en tilleggsskatt på 60 prosent i tillegg til renter. En alvorlig smekk, altså.

Les også: Nedtur i spansk boligmarked

– Skatteamnestiet gjelder all formue i utlandet; for eksempel bankinnskudd, aksjer, verdipapirer og eiendom. De siste årene har det for det meste dreiet seg om bankinnskudd, men det forekommer også at de oppgir eiendom. Noen offentlig statistikk har vi ikke på dette, sier kommunikasjonsrådgiver Anette Bjerke i Skattedirektoratet til Vikingposten BOLIG.