Enkemann trues med strafferente av Nav

To dager etter at kona til Erik døde, varslet han Nav. Likevel fortsetter konas pensjon å komme. Nå krever Nav strafferente på pengene han har mottatt.

Terje Aspdahl

Publisert 14. april 2011 07:49

TORREVIEJA

Til tross for at han orienterte Nav om at kona Kari hadde gått bort, fortsetter Nav å betale pensjonen til kona. På toppen av det hele risikerer han 10 prosent strafferente på beløpet han feilaktig har fått utbetalt.

– Jeg ga beskjed til Nav i Alicante om min kones bortgang to dager etter hun døde, den 20. januar. I slutten av februar mottok jeg et brev fra Nav Horten om at de hadde utbetalt pensjon for Kari urettmessig i februar, siden de ikke hadde mottatt beskjed fra Nav Alicante før 1. februar. Altså nesten 14 dager etter jeg ga beskjed til dem. I brevet står det at den kan bli aktuelt med 10 prosent renter på beløpet jeg må tilbakebetale, forteller Erik Krane til Vikingposten.

Les også: 150 personer møtte opp til informasjonsmøte med Nav i Torrevieja

Men det stoppet ikke med dette for Krane. Han fikk et nytt brev i mars hvor det går frem at Nav har utbetalt pensjon også for mars. Og der står det igjen at de fikk beskjed om hennes bortgang 1. februar. Sammen med trusselen fra første brev om en strafferente kan regnes med.

– Hva blir det neste? At de utbetaler også for april, med samme beskjeden som tidligere? Jeg har ringt og fortalt at dette finner jeg meg ikke i. Og noen strafferente ikke blir aktuelt å betale. Svaret jeg fikk var at de i så tilfelle trakk beløpet fra min pensjon. Dette går bare ikke an. Dette er en stor belastning i den situasjonen jeg er i. Det er tøft nok å miste kona om jeg ikke må sitte timevis å forfatte brev til Norge på grunn av en feil de har begått internt selv, sier enkemannen til Vikingposten.

Les også: Sjåfører lurt av falsk politi

– Det virker ikke som om noe er samordnet i det hele innenfor Nav sine egne kontorer. Jeg vet ikke engang om pengene virkelig er utbetalt. Ved dødsfall blir vedkommendes konto sperret, og jeg har ikke tilgang til den. Dette burde i det minste saksbehandlerne i Nav vite om. De kaller avdelingen i Alicante et servicekontor fordi de ikke kan fatte vedtak her i Spania. Men den service jeg har fått er under enhver kritikk. Da jeg var i kontakt med Nav i Alicante spurte jeg samtidig om etterlevendepensjon, noe jeg har krav på. Men dette visste de heller ikke noe om, og ba meg laste ned skjemaet på Internett. De tror vel ikke at mennesker på kanskje 85 år har Internett hjemme?

Leiebil i Spania – prisgaranti – gratis norsk servicetelefon
 
– Jeg er ressurssterk og skal jobbe meg gjennom dette også, men det er ikke sikkert alle klarer jobben med å fylle ut alle papirer riktig, og sende dem inn innen tidsfristene de setter. Det paradoksale er at om man ikke sender inn leveattest tidsnok, stoppes utbetalingene øyeblikkelig. Det har jeg selv erfart, sier en oppgitt Erik Krane.

Vikingposten har prøvd å komme i kontakt med Nav i Alicante men de nekter å svare på spørsmål fra oss. De henviser oss til Nav i Norge, selv om det er deres kontor som rammes av kritikken fra Krane.