Enige om spansk pensjon

Regjeringen og fagforeningene ble enige om alderen for når man kan pensjonere seg.

Spaniaavisen

Publisert 28. januar 2011 10:48

MADRID

Den spanske regjeringen og de store fagforeningene i Spania er blitt enige om alderen for når man kan tre over i pensjonistenes rekker i Spania.

Man kommer til å opprettholde pensjonsalderen til 65 år. Betingelsen er at man da har vært i det spanske trygdesystemet i 37 år, og har betalt inn riktige summer.

Myndighetene vil legge til grunn de siste 25 yrkesaktive årene for å regne ut pensjonsutbetalingene. Tidigere var det de siste 15 årene. Alderen for når man selv kan velge om man vil pensjonere seg er økt fra 61 til 63 år.