Enda en granskning av sykehjemsskandale i Altea

Rådgivningsselskapet Reinertsen har levert sin rapport. Nå skal PricewaterhouseCoopers (PWC) også granske Oslos sykehjemsfiasko.

Spaniaavisen

Publisert 7. oktober 2009 19:09

ALTEA

Byrådet i Oslo har hyret konsulentfirmaet PWC til å foreta enda en gjennomgang av saken. Denne skal bygge videre på undersøkelsen fra Omsorgsbygg, og skal foreligge i slutten av oktober, melder Aften.

– Som eier av Omsorgsbygg ønsker vi å komme til bunns i denne saken en gang for alle, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen.

RVs Erling Folkvord reagerer kraftig på at PWC skal granske saken og mener de ikke vil stå fritt ettersom de får betalt av det samme byrådet som skal granskes, skriver Aften.
Folkvord har så langt blitt nektet innsyn i dokumenter i sykehjemsskandalen.

Og etter at Reinertsen og PWC har gjort sine granskninger, kan det komme en tredje granskning. Oslo kommunes kontrollutvalg vurderer å be Kommunerevisjonen om å sette i gang en selvstendig granskning.

PS! Oslo kommune har brukt 23 millioner kroner på sitt Altea-prosjekt uten at spaden er satt i jorden.