En dødsulykke i uken på veiene i Murcia i fjor

...men dødstallene er på vei ned.

Spaniaavisen

Publisert 4. januar 2011 17:37

MURCIA

Tall fra regionale myndigheter viser at 54 personer omkom på veien i Murcia i året som gikk. Det er en nedgang på hele 26 personer fra året før.

De siste årene har myndighetene lykkes med å få ned tallet på omkomne i trafikken. Det viser statistikken med all tydelighet:

2001: 168 døde
2002: 137
2003: 137
2004: 152
2005: 153
2006: 150
2007: 121
2008: 117
2009:   81
2010:   54  

Seks av de som omkom i 2010 var kvinner.

Myndighetene mener innføringen av prikker på førerkortet, strengere straffer og trafikkampanjer
har gitt store utslag på ulykkestallene.

PS! Når det nå skal utplasseres 100 nye radarfeller i Spania får Murcia tre-fire av disse.