Du har et rikt plante- og dyreliv rett utenfor stuedøren

Dette visste du neppe om de to saltsjøene i Torrevieja.

Spaniaavisen

Publisert 16. januar 2014 10:12

TORREVIEJA

Naturreservatet La Mata og Torrevieja har den største kolonien av Middelhavsmåker i Valencia-regionen, og den nest største kolonien i Spania. Det er også en positiv utvikling for flere sjeldne planter.

De vernede områdene rundt de to saltsjøene i Torrevieja har en stor artsrikdom, og kommunen har et stort ansvar for å bevare dette området.
Direktøren for naturreservatet, Concepción Torres, har oppsumert arbeidet i perioden 2012-13.

Leiebil i Spania får du rimelig her. Gratis norsk servicetelefon og prisgaranti. Bestill eller sjekk prisen her

Torres fremhevet spesielt arbeidet med å beskytte og bevare området, med vekt på økosystemene, artene og de viktigste bestandene. Man ser også på de økologiske metoder for å bevare reservatet.
I området drives også tradisjonell virksomhet som jordbruk og saltutvinning og kommunen ønsker videre satsing på disse virksomhetene.

Som fritidsområde er naturreservatet svært interessant, flotte turområder for sykkel- og spaserturer og velholdte piknikkplasser. Det blir da en viktig utfordring for kommunen å få flest mulig ut i naturen, samtidig som påvirkningene i området blir minst mulig.

Det rike fuglelivet på Costa Blanca har gjort området til et favorittsted for mange fugleinteresserte. Naturreservatet i Saltbyen har den nest største samlingen av middelhavsmåker (Gaviota de Audouin) i Spania med 4012 par. Kun i Ebro-deltaet er flere av denne arten i Spania.

Les også: Gjør klar for nye tapas-runder i Torrevieja

Smallnebbmåke som er en truet art finnes det 103 par av, inkludert fem hekkende par på La Mata-skjæret. Videre er det ti par med enghauk i reservatet. Gravand er det også, 125 par totalt.
I tillegg er det selvfølgelig tusenvis av vanligere fugler i dette vakre området.

Arbeidet med å bevare floraen har også ført fram. På et år har Narciso de Otoño, en amaryllisart, formert seg med over 2000 eksemplarer og man har nå 3071 totalt.

Planten Jopo de Lobo har ikke fått noe norsk navn, men 145 eksemplarer er å se i området ved rambla de la Fayona. Ved begge lagunene finnes orkideen Orchis Collina, 1111 i alt.