Domstol: Menn bedre sjåfører enn kvinner

Spansk kjøreskole fikk medhold i retten.

Spaniaavisen

Publisert 13. oktober 2013 18:48

ZARAGOZA

Dommer Javier Albar ble bedt om å ta stilling til om en kjøreskole i Zaragoza var diskriminerende ved å tilby menn billigere kjøretimer enn kvinner. 

Kjøreskolen tilbød mannlige elever mellom 18 og 22 år så mange timer som var nødvendige for å klare førerprøven, mens kvinnene på samme alder måtte betale 850 euro.

Kjøreskolen argumenterte med at kvinner i gjennomsnitt trengte flere kjøretimer for å oppnå samme ferdighetsnivå.

En forbrukergruppe bøtela kjøreskolen med 4000 euro for seksuell diskriminering og krevde at de ulike tilbudene måtte stoppes. Men kjøreskolen anket til domstolene og presenterte forskning som støttet opp om dens påstander. Kjøreskolen fikk dermed medhold i retten.

Dommeren avgjorde at kjøreskolen i Zaragoza var innenfor sine rettigheter og var enig i at forskjellig pris for kjøretimer for kvinner og menn ikke var diskriminerende.