Dobler promillebøtene og innfører forbud mot radarvarsling

Spanske myndigheter har godkjent ny trafikklov. | Her er noen av endringene.

Terje Aspdahl

Publisert 5. oktober 2013 14:53

MADRID

Loven som Spaniaavisen skrev om allerede 9. september, er nå oversendt parlamentet for vedtak, og der har regjeringspartiet PP som kjent flertall.

Nytt er det at det blir forbud mot radarvarsler i bilen, og at bøtene for kjøring i påvirket tilstand øker fra 500 til 1000 euro.

Samtidig åpner den nye loven for en fartsgrense på 130 km/t på enkelte strekninger på motorveiene. Men for at denne økningen skal bli en realitet, kreves enkelte andre reformer som det er ventet at regjeringen vil vedta til våren.

Leiebil på fastlandet og øyene i Spania finner du her

Samtidig med at bøtenivået dobles til 1000 euro for kjøring i påvirket tilstand, skal også andre rusmidler enn alkohol kontrolleres oftere. Spyttprøver vil bli vanlig, med oppfølging av blodprøver om nødvendig.

Nytt er det at også fotgjengere som er innblandet i ulykker kan bli kontrollert for ruspåvirkning. Dette gjelder kun hvis fotgjengeren er direkte innblandet i en situasjon, og kan ikke gjøres på generelt grunnlag.