Disse skal ta knekken på mosiktoen i Torrevieja

Her er flaggermuskassene.

Spaniaavisen

Publisert 1. desember 2012 14:16

TORREVIEJA

Totalt er det montert opp 15 sorte kasser til flaggermus rundt saltsjøene ved Torrevieja. Den nyeste metoden for å bekjempe moskitos er ved hjelp av naturens egne ryddegutter i luften – flaggermus.

Boksene er ikke bare med på å beskytte flaggermusene om dagen, de er også der for at de skal ha gode muligheter til å formere seg.

Jo flere flaggermus rundt saltsjøene – jo færre moskitoer. Noe som er til stor glede for alle menneskene som bor i områdene.

Flaggermus er fredet i Spania. De spiller en nøkkelrolle i økosystemet langs Middelhavet ifølge spanske biologer. Spesielt i bekjempelsen av insekter som moskitoer og liknende.