Disse kan få hjelp til å dekke vann- og kloakkutgifter sine

I La Nucia.

Spaniaavisen

Publisert 4. august 2014 19:41

LA NUCIA

Kommunen La Nucia har skapt en ny linje for tilskudd ved å subsidiere kostnadene for vann og kloakk for 2013. Den økonomiske bistanden vil bli gitt i henhold til inntektsnivået for beregne tilskuddet så rettferdig som mulig.

Det maksimale tilskuddsbeløpet er 150 euro. Perioden for innsending av søknad inklusiv dokumentasjon er fra og med 1. august til og med 30. september.

Tilskuddet vil være 150 euro for innbyggere med inntekt opp til 7456 euro og 75 euro for de med inntekt fra 7456 euro til 14 910 euro.
100 prosent av utgiftene som innbyggerne må betale, går med til å dekke kostnadene for levering av vannforsyning- og avløptjenetjenesten i byen.

Tilskuddet gis til arbeidsledige, de over 65 år, pensjonister og store familier.

– Tilskuddet gis med sikte på å hjelpe enkeltpersoner og familier som sliter økonomisk. Støtten gis etter inntektsnivået for å gi en rettferdig subsidiering slik at de som sliter mest får mer hjelp, sier ordføreren i La Nucia, Bernabé Cano.