Disse billene kan koste mange dyrt

Tiltak for å hindre furupest vil koste hele en million euro.

Spaniaavisen

Publisert 13. november 2014 14:29

VEGA BAJA

Eksperter fra miljøvernavdelingen i la Diputación de Alicante har utgitt en rapport som tar sikte på å foreta en kriseplan for å utrydde billen Tomicus destruens i furuskogene i kommunene Benejúzar, Callosa de Segura og Redován.

Arbeidet vil koste til 953 157 euro. Billen har spredd seg raskt på grunn av tørke og flere trær er allerede ødelagt ,og det er fare for furupest. Ekspertene antar at arbeidet med avskogning og skogplanting vil ta lengre tid en planlagt og vil muligens bli utvidet med et år.

Lederen for miljøvernavdelingen Javier Sendra, ledsaget av eksperter som har utviklet prosjektet, sa nylig at kostnadene for hvert enkelt naturområde vil variere sett i lys av terreng og topografi. I for eksempel Redován som har et brattere og mer steinete terreng enn de andre to kommunene vil kostnadene bli høyere.

Arbeidet i disse tre områdene av kommunalt eierskap har allerede startet og vil bli finansiert av regjeringen som har tildelt 1,4 millioner euro til arbeidet. La Diputación de Alicante vil også tildele midler til prosjektet i budsjettet for 2015.