Dette kan du bli straffet for

Kjempebøter for uhøvisk adferd - forbudslisten er lang.

Spaniaavisen

Publisert 28. august 2009 07:16

DENIA

Spytte, banne, bæsje og drikke alkohol på gata er typer adferd som kan medføre bøter på 3.000 euro (26.000 kroner) i Denia.

Kommunestyret vil også straffe enhver som tigger, prostituerer seg eller åpenlyst er kunder av disse. Bøtene varierer fra 750 til 3.000 euro, avhengig av alvorlighetsgraden i forseelsen.

Andre forseelser inkluderer vandalisme, urinering på gata og til og med å riste tepper eller klær fra balkongen. I følge kommunestyret kommer de nye forskriftene for at befolkningen skal garanteres frihet når de benytter byens fasiliteter og tilbud, uten å forstyrre andre.

Reglene vil ikke bare gjelde i Denia, men også i landsbyer som hører ti kommunen, La Xara og Jesus Pobre.

De største bøtene vil ramme de som mishandler eller forlater dyr. Mindre forseelser betyr de som å bråke eller forstyrre innbyggere som vil sove om natten.

Dette kan dreie seg om vanning av balkongkasser, vaske eller reparere biler, kaste søppel eller slå opp telt uten tillatelse. Disse kan få muligheten til å bytte inn boten i samfunnsnyttig arbeid i kommunen.