Dette har du krav på ved flystreiken

Her er Forbrukerrådets tips til reisende som rammes av generalstreiken.

Spaniaavisen

Publisert 29. september 2010 08:15

OSLO/COSTA BLANCA

– Passasjerene kan enten heve avtalen eller kreve omruting hvis flyavgangen blir forsinket over 5 timer eller kansellert som følge av streiken, sier fungerende fagdirektør for samferdsel Janne Pedersen i Forbrukerrådet.

– Hvis du ønsker å opprettholde avtalen, kan du kreve omruting snarest mulig eller på et senere tidspunkt etter eget valg på tilsvarende vilkår som den opprinnelige avtalen. Hvis du i stedet ønsker å heve avtalen, kan du kreve billettprisen refundert innen 7 dager for den delen av reisen som ikke har funnet sted eller for hele reisen dersom flygningen ikke lenger har noen hensikt i forhold til din opprinnelige reiseplan. Du har også krav på returflygning snarest mulig til det første avgangsstedet, sier Pedersen.

– Passasjerene har videre rett til forpleining hvis forsinkelsen på reiseruten blir over 2 timer eller avgangen blir kansellert. På lengre reiser vil flyselskapets forpleiningsplikt overfor passasjerene inntre ved forsinkelser over 3 og 4 timer avhengig av reisens lengde. Med forpleining menes mat og drikke som står i rimelig forhold til ventetiden, hotellinnkvartering der en eller flere ekstra overnattinger er nødvendig, transport til og fra hotellinnkvarteringen og dekning av utgifter til to telefonsamtaler, sier Janne Pedersen.

Får du ikke rett på det du har krav på, må du klage til flyselskapet. Fører ikke din klage fram, må du klage der forsinkelsen eller kanselleringen skjedde.

Her får du mer informasjon hvor du skal henvende deg:
Forbruker Europa
Flyklagenemda