Dette er de nye trafikkreglene i Spania

♦ Få rabatt på boten ♦ Barn under 16 må bruke sykkelhjelm ♦ Endringer for de som vil ta med seg bil til Spania.

Spaniaavisen

Publisert 24. mars 2014 17:07

MADRID

Det spanske parlamentet vedtok nylig en rekke reformer i trafikkloven. Her er noen av de viktigste:

Syklister på 16 år eller yngre må ha hjelm når de sykler i byen. Egentlig ville man at dette påbudet skulle gjelde alle uansett alder, men regjeringen har gitt etter for press fra grupper som mener at sykkelhjelm er umulig under den spanske solen.

Boten for å sykle uten hjelm i byområdene hvis du er 16 år eller yngre, er på 200 euro som de foresatte må betale.

Kjøring i alkoholpåvirket tilstand betyr nå en bot på 1000 euro, mot 500 tidligere. Dette gjelder dersom hvis man har en promille over det dobbelte av det tillatte. Det vil si 0,5 for vanlige bilførere og 0,3 for yrkessjåfører og sjåfører under opplæring. 

Leiebil i Spania får du rimelig her – og med gratis norsk servicetelefon

Tidligere var det ifølge loven slik at politiet måtte påvise uregelmentert kjøring for å ta sjåfører for narkotikapåvirket kjøring. Dette er nå endret slik at en spyttprøve er nok til å bekrefte nylig bruk. Dette bøtelegges med 500 euro. Reseptbelagte medisiner med et terapeutisk mål unntas fra dette.

Fotgjengere kan bli avkrevd alkohol- og narkotikatest hvis de har begått til et regelbrudd. Tidligere gjaldt dette kun om man hadde forårsaket skader.

Det gis mulighet for å tillate 130 km/t på motorvei, selv om den generelle maksimumsgrensen på 120 fortsatt vil gjelde.

Boten for å kjøre for fort på motorvei vil være 100 euro opptil 150 km/t og ingen prikkbelasting.

Les også: Betalte for kjøretillatelse de ikke trenger i Spania

Man kan imidlertid ikke endre straffeloven som sier at det er en kriminell handling når man kjører mer enn 80 km/t over det tillatte. Det betyr at det først er kriminelt om man kjøret over 210 km/t i en 130 km sone.

Det blir 200 euro i bot og tre prikker for å bruke radarvarsler. Bruker du radarblokkerer risikerer du 6000 euro i bot og tap av seks prikker.

Fristen for å få 50 prosent rabatt på trafikkbøter utvides fra 15 til 20 dager. Betaler du boten innen 20 dager får du altså rabatt.

Utlendinger som er bosatt i Spania og ønsker å ta med seg bilen sin, må nå registrere denne i Spania. Dette var ikke nødvendig tidligere.