Dette er de minst trygge byene på Costa Blanca

...og her er det "roligst".

Spaniaavisen

Publisert 12. november 2014 07:28

ALICANTE

Den minst trygge byen i Alicante-provinsen er Alcoy. Byen med 60.837 innbyggere er faktisk den minst trygge i hele Valencia-regionen i forhold til folketallet.

Det er særlig økningen i drap og voldskriminalitet som gjør at Alcoy innehar den lite attraktive førsteplassen, ifølge La Verdad. Alicante er den byen i provinsen med den nest høyeste økningen i kriminaliteten.

Minst kriminalitet finner vi i Elda og Orihuela. I disse to byene er det særlig nedgangen i voldskriminalitet og narkotikatrafikken som gjør positive utslag.

Torrevieja har hatt en økning i voldelige og ikke-voldelige ran, mens i Alfaz del Pi har kriminaliteten gått ned.

Kriminaliteten generelt har gått noe ned så langt i år i Alicante-provinsen alt sett under ett.