Dette er datoen hvor det meste blir lov igjen

Portforbud og reiseforbud opphører.

Terje Aspdahl

Publisert 15. april 2021 17:45

COSTA BLANCA

9. mai er datoen når den generelle statsalarmen opphører her i Spania.

Det betyr at det heller ikke er rom for å ha reiseforbud mellom regionene og det nattlige portforbudet.

Det vil si portforbudet kan videreføres av regionene, men da må regionene gjøre nye vedtak.

Inn- og utreise blir tillatt. En egen gruppe som samler representanter for regjeringen og regionene, kan bli enige om å stenge regioner igjen hvis man ikke får ned smitten.

Regjeringen i Madrid imidlertid ikke tro på at dette skal bli nødvendig av hensyn til vaksineringsprogrammet som fortsetter ufortrødent.

Butikker og restauranter har regionene også myndighet til å stenge etter statsalarmen opphører.