Dette er buskene som skal skjerme mot støy fra trafikken

Det er ikke akkurat en støyskjermer kommunen har reist for å «verne» ørene til naboene i Torrevieja.

Spaniaavisen

Publisert 20. mars 2014 07:07

TORREVIEJA

Ordfører Eduardo Dolón (PP) lovet en «lydmur" av trær ved busstasjonen ved Eras de la Sal. Da så nok beboerne i området for seg noe mer robust enn det som nå er plantet.

Syv nakne trær uten greiner og blader er det som skal dempe støyen fra busstrafikken. Det er åpenbart at kommunen har har tenkt svært langsiktig, for det vil ta sin tid før denne "lydmuren" vil dempe noe som helst.

Ordføreren sier ifølge Informacion at dette er det som var planlagt og budsjettert for. Man ville ikke bruke penger på ferdigvokste trær. Det er dessuten en fare for at ferdigvokste trær ikke overlever omplantingen, mener Dolón.

Ifølge Informacion er naboene ikke så forarget over løsningen, som teknisk sett kanskje er den eneste mulige. Men de er skuffet over ordføreren som lovet en støyskjermer med 50 prosent reduksjon av støyen fra trafikken.

Arbeidene ved Eras del la Sal i sentrum er nå på det nærmeste ferdigstilt. Blant annet med å bedre adkomsten for fotgjengere og en lekeplass for barn.