Dette blir dyrere i Spania

Vi har sett på hvordan den varslede momsøkningen vil slå ut.

Terje Aspdahl

Publisert 3. oktober 2009 06:52

COSTA BLANCA

Den varslede momsøkningen er allerede lagt inn i budsjettet, men regjeringen må få flertall i kongressen før den kan gjennomføres. Lykkes statsminister Zapatero med det, vil prisene øke først fra 1. juni neste år.

Da økes den generelle momsen i Spania fra 16 til 18 prosent, mens den lave satsen økes fra syv til åtte prosent. 

Følgende varer beholder dagens momsnivå på fire prosent:
♦♦  Nødvendige matvarer som brød, egg, ost melk, frukt, grønnsaker og bønner. Dessuten bøker, magasiner og aviser. Medisiner, rullestoler og kollektivtransport for funksjonshemmede. Proteser og implantater utsettes heller ikke for momsøkning.

For disse varene økes momsen fra syv til åtte prosent:
♦♦  Andre matvarer, brus, kjøtt, kontaktlinser og briller. Turen til tannlege og frisør blir dyrere fordi momsen her økes en prosent. Det gjelder også sportsarrangement, kulturelle begivenheter, utstillinger og messer. Gravferder blir også dyrere. Hoteller og restauranter, renovasjon og gatearbeider rammes, sammen med
passasjertransport og bompenger.

Alt annet får økt moms fra 16 til 18 prosent, blant annet alkohol, tobakk, CD/DVD samt TV og radio.

I følge Instituto Nacional de Estadística kan en gjennomsnittsfamilie regne med økte utgifter på 800 euro – nesten 7000 norske kroner – i året etter moms- og avgiftsjusteringen.