Det svarte markedet blomstrer under finanskrisen

Utgjør nærmere 20 prosent av brutto nasjonalprodukt i 2009. 

Spaniaavisen

Publisert 19. mai 2009 14:56

MADRID

En hel økonomi merker lite til krisen i Spania, og ser ut til å vokse seg enda større i 2009; det svarte markedet. I fjor utgjorde dette 18,7 prosent av brutto nasjonalprodukt. I år er det estimert til å øke til 19,5 prosent.

Det viser beregninger som professor Friedrich Schneider ved universitetet i Linz i Østerrike, i følge avisen Publico.

I Middelhavslandene, som inkluderer Spania, Italia og Hellas, representerer det svarte markedet mellom en firedel og en femtedel av nasjonens økonomi. I følge kilder genererer det svarte markedet i Spania 210 milliarder euro i 2009. Dette er penger som aldri regnskapsføres, men som uansett gir fart i økonomien.

Les også: Mer enn én million familier uten arbeidsinntekt

I følge Schneider mottar mellom 12 og 15 millioner spanjoler inntekter fra dette markedet. Tallene inkluderer også de som har en kontrakt, men som jobber 10 til 15 timer ekstra per uke og mottar svarte penger for dette.

Den forventede økningen i det svarte markedet i dette året hvor Spania er i resesjon, kan nå nivået for skattefri omsetning fra tidlig på 90-tallet. I følge Schneiders beregninger¨hadde Spania ett av de minste svarte markeder mellom 1989 og 1990.

De 16 prosentene man antar dette markedet utgjorde i 1990, økte til 22,4 prosent etter krisen i 1993, 1994 og 1995. Dette er bare estimater, da Spanias regjering aldri har utarbeidet offisielle tall for det svarte markedet i Spania.