Det er fredag den 13. i dag...

Lider du av paraskavedekatriafobi?

Spaniaavisen

Publisert 13. februar 2009 06:37

TORREVIEJA

I vesteuropeiske, og særlig engelskspråklige land, har fredag 13. vært forbundet med ulykke. Det finnes ingen vitenskapelige beviser for at akkurat denne dagen bringer mer uhell enn andre. Likevel er det vanlig å ikke starte større prosjekter, eller gifte seg på denne dagen.

Det er særlig mennesker med flere fobier som stenger seg inne denne dagen, i den tro at de da vil unngå store ulykker. Paraskavedekatriafobi er betegnelse på de som har redsel for denne dagen. Den føyer seg pent inn i rekken av over 600 navngitte fobier.

Det kan maksimalt være tre fredager den 13. pr år. I 2009 får vi maksimal uttelling. Både i mars og november vil vi oppleve fredager den 13.
Årsaken til at den 13. har vært sett på som en uheldig dag, kan føres tilbake til Jesu korsfestelse som fant sted på en fredag.

I Spania er forresten ikke fredag 13. utpekt som noen spesielt uheldig dag. Tirsdag den 13., derimot. Da holder spanjolene seg innendørs.