Derfor må du levere selvangivelse i Spania

Alle som eier eiendom i Spania er pliktige til å levere selvangivelse til den spanske stat, selv om de skattemessig er bosatt i et annet land.

Spaniaavisen

Publisert 28. november 2010 09:17

TORREVIEJA

Det kan synes som om mange ikke er klar over at de man må levere spansk selvangivelse hvert år. Mye kan skyldes at ingen har informert dem om det, og dessuten at den spanske staten ikke sender ut krav.
– Det er faktisk ganske alvorlig å unnlate dette. Staten kan kreve deg for skatt både for inneværende år og for de fire foregående år. I tillegg kommer straffegebyr og renter. Når landet er i et økonomisk uføre, trapper myndighetene opp jakten på de som stikker seg unna skatteplikt, opplyser jurist Arne Herman Kilde Larsen til Vikingposten BOLIG.

Les også: Slik unngår du skattesmell på boligkjøpet

Skatt for ikke-residente er blitt forenklet de siste årene. Fra og med skatteåret 2008 betaler man bare inntektsskatt til Spania. Den generelle skatteprosenten er 24. Tidligere ble man krevd for formueskatt også.
– Inntektsskatt omfatter for eksempel leieinntekter og renteinntekter. Man blir ansett som å ha inntekt bare ved å eie en eiendom her også. Det betyr at man er pliktig å betale skatt og innlevere selvangivelse selv om man ikke har noen reell inntekt fra eiendommen, i følge Kilde Larsen.

Sjekk ut vår bransjeguide. Her finner du telefonnumre, epost og internettadresser

Inntektsskatt på bolig tar utgangspunkt i eiendommens Valor Catastral. Skattesatsen er 0,264 prosent av denne verdien. Dersom ikke eiendommens Valor Catastral er blitt revidert siden før 1994, gjelder andre satser. I de tilfeller der det ikke er fastsatt noen Valor Catastral overhodet, benyttes 50 prosent av skjøteverdien som beregningsgrunnlag.

– Inntektsskatten er personlig. Hvis flere eier eiendommen sammen, står hver av eierne skattemessig ansvarlig for sin andel. Skjemaet for selvangivelsen er modell 210, og kan lastes ned fra Internett. Skjemaet omfatter både bolig og andre inntekter for ikke-residente. Fristen for innlevering er 31. desember påfølgende kalenderår. I år skal altså selvangivelsen for 2009 leveres innen nyttår. Det følger med en ni siders veiledning til skjemaet. Er man stødig i spansk klarer man dette selv. Likevel vil jeg ikke anbefale det. Er det skjedd endringer siden forrige gang, kan beregningene bli feil. Det tryggeste er å benytte en som jobber med dette til daglig, og som har tilgang til oppdateringer av lover og regler, uttrykker Arne Herman Kilde Larsen.