Denne Costa Blanca-kommunen kutter renovasjonsavgiften

Mye å spare for innbyggerne.

Spaniaavisen

Publisert 24. september 2014 11:43

FINESTRAT

Finestrat kommune fremmer forslag om en reduksjon i renovasjonsavgiften på syv prosent for boliger og bedrifter.

Forslaget vil bli fremmet for godkjenning under bystyremøtet 26. september. Dette vil innebære en årlig reduksjon på mellom 105-115 euro per husholdning. 

PPs representanter har uttalt at de ønsker en reduksjon på ni prosent for boliger og noe høyere for bedrifter, mellom 15 – 18 prosent, avhengig av type bedrift og avfallsmengde. 

Dette fordi de mener at de kommunale bedriftene står for mesteparten av avfallet og at kommunen derfor at bør bidra mer økonomisk.