Denne bussholdeplassen i Torrevieja kan være ulovlig

Området er satt av til helt andre aktiviteter.

Spaniaavisen

Publisert 18. oktober 2014 17:23

TORREVIEJA

I både byplanenene, Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) og i havneplanen, Plan Especial del Puerto, er området ved Eras del Sal satt av til leke- og sportsaktiviteter.

I åtte år er plassen brukt som bytte- og holdeplass for syv busslinjer.

Det er Informacion som avslører at de lokale myndighetene i Torrevieja bryter med egne planer og regler.

Til å begynne med sa kommuneledelsen at dette var en midlertidig løsning, men med tiden har holdeplassen blitt svært sentral for busstrafikken i Saltbyen. På enkelte tdispunkt er det syv busser som står og går på tomgang, til naboenes store forargelse.

Kommunen prøvde på et tidspunkt å stilne kritikken fra beboere i nabolaget ved å plante en "akustisk vegg". Denne viste seg i å bestå av noen stusselige busker, og mange beboere følte seg lurt.