Den nye røykeloven «deler» Spania

En halvdel er for totalforbudet, den andre mot.

Spaniaavisen

Publisert 11. januar 2010 07:46

MADRID

En undrsøkelse gjort av et statistikkbyrå i Madrid viser at 42 prosent av de intervjuede er imot innføringen av den nye røykeloven i Spania.

Det blir totalforbud mot røyking i restauranter, barer og offentlige bygninger i løpet av første del av 2010. 40 prosent av de som ble intervjuet var veldig glade for innstrammingen, og de resterende 20 prosentene var forholdsvis likegyldige.

Les også: Gjør nye investeringer for å møte ny røykelov

Deler av restaurantbransjen raser mot myndighetene etter det ble kjent at de vil innføre totalforbud mot røyking. Disse restaurantene har investert mange euro i å legge til rette for loven slik den er i dag, med deler av restauranten røykfri.

Regjeringen sier restaurantene ikke kan regne med noen form for økonomisk kompensasjon for det de har investert – nå altså til liten nytte…